آدرس شهرک

کردان، کوهسار، سه راه شنده، بعد از کارخانه پاکبان، خیابان نیاوران، باغ شهر طوبی

info@shahraktoba.ir

محمدرضا انتظاری:09123167757
کامبیز کاویانپور:09124601800

 

شهرک: کردان، کوهسار، سه راه شنده، بعد از کارخانه پاکبان، خیابان نیاوران، باغ شهر طوبی

 برای ما بنویسید